Årsmöte 28 juni

STYRELSEN FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLINGEN MEN PLANERAR ATT HÅLLA ÅRSMÖTET SÖNDAG 28 JUNI.

KALLELSE

Sundsvalls Motorveteraner kallar härmed till årsmöte söndagen den 28 juni 2020 med start kl 11.00 och beräknas vara slut kl 13.00. Platsen är utanför klubblokalen på Västra vägen 105 i Bergsåker och ingen föranmälan behövs. Motioner ska göras skriftligt och vara klubben tillhanda senast tio dagar för årsmötet, alltså senast den 18 juni 2020. Mandatperioden för några ledamöter upphör och valberedningen tar tacksamt emot förslag från dig. Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du på vår nya hemsida under adress: www.sundsvallsmotorveteraner.se

Varmt välkomna! / Styrelsen

Närmare detaljer kommer inom kort. (Uppd 2020-06-01)

Det pågående utbrottet och spridningen av coronaviruset är klassat som en pandemi. En accelererande och mycket smittsam sjukdom som kan vara särskilt allvarlig för den äldre delen av befolkningen. Uppmaningen från myndigheterna är att i största möjliga mån fördröja denna smittspridning genom att t.ex. undvika att arrangera större sammankomster.