Årsmöte 22/3 INSTÄLLT

STYRELSEN AVVAKTAR HÄNDELSEUTVECKLINGEN OCH PLANERAR FÖR ATT PRELIMINÄRT KUNNA HÅLLA ÅRSMÖTET I JUNI SOM STADGARNA SENAST FÖRESKRIVER.

Det pågående utbrottet och spridningen av coronaviruset är nu klassat som en pandemi. En accelererande och mycket smittsam sjukdom som kan vara särskilt allvarlig för den äldre delen av befolkningen. Uppmaningen från myndigheterna är att i största möjliga mån fördröja denna smittspridning genom att t.ex. undvika att arrangera större sammankomster.

Utifrån detta faktum, har SMV:s styrelse vid ett extrainkallat möte den 13 mars beslutat att:

  • Ställa in det aviserade årsmötet 22 mars och flytta det framåt i tiden.
  • Ställa in klubbträffarna 5 april och 19 april.

Alla 52 som hade anmält sig till årsmötet kommer personligen att få information om detta beslut via SMS, mail eller ett telefonsamtal.

Styrelsen bevakar utvecklingen löpande och ny kallelse till årsmötet kommer att gå ut, bl.a. via vår hemsida, när läget har normaliserats. Detsamma gäller övrig verksamhet framåt i klubbens regi.