INBJUDAN 14 aug

Mittsveriges Sportvagnsklubb anordnar ett event för sina medlemmar på Mittsverigebanan lördagen den 14 augusti. Man anordnar bankörning under dagen som kan vara intressant att titta på och livemusik kommer att spelas. Vidare finns lunch och fika att köpa inom området.

Nu vänder man sig till oss i Sundsvalls Motorveteraner och bjuder in oss att komma dit med våra veteranbilar och ställa ut dom på en asfalterad yta för beskådan kl 10-13. Man har lämnat plats för 40 fordon. Den som är intresserad tar självfallet tillfället i akt och åker dit och det kostar inget inträde.

Tanken från deras sida är att det kan bli ett ömsesidigt utbyte där vi får möjlighet att närmare bekanta oss med varandras fordon.

( Uppd 2021-07-21)