Marknad 2021

Vi hoppas in i det längsta, men tyvärr ser det inte ut att vara möjligt att anordna en marknad i maj månad. Vi måste respektera och följa de regler och rekommendationer som hör ihop med att inte medverka till ökad spridning av smitta.

Marknadsgeneral är Benny Grafström och nås kvällstid på tel. 070-6445511. Frågor kan också ställas till Bo Holmstedt tel. 070-5879341.

(Uppd 2021-02-24)