Marknad 2022

Även om läget ändras under hösten 2021, är det inte möjligt att anordna en höstmarknad. Vi får enbart hoppas och se fram emot 2022!

Marknadsgeneral är Benny Grafström och nås kvällstid på tel. 070-6445511. Frågor kan också ställas till Bo Holmstedt tel. 070-5879341.

(Uppd 2021-05-31)