Marknad 2021

VI SER FRAM EMOT 2021 DÅ VI HOPPAS KUNNA VÄLKOMNA KNALLAR, PUBLIK OCH ETT STORT ANTAL FINA FORDON. Datum meddelas senare.

Marknadsgeneral är Benny Grafström och nås kvällstid på tel. 070-6445511. Frågor kan också ställas till Bo Holmstedt tel. 070-5879341 eller ring klubbtelefonen på 070-5675040.