Om föreningen

SMV renoverar, underhåller och förvaltar ett rullande kulturarv för nutid och framtid.
SMV renoverar, underhåller och förvaltar ett rullande kulturarv för nutid och framtid.

Välkommen till vår hemsida!

Sundsvalls Motorveteraner (SMV) är en ideell förening som bildades 1975 och har idag (februari 2024) 370 medlemmar. Föreningen verkar för att bruka, bevara och aktivt stödja intresset för våra historiska fordon, nu och framöver. Under höst-vinter-vår består verksamheten mestadels av medlemsträffar i vår klubblokal med innehåll som anknyter till hobbyn. Under sommaren anordnar vi ett stort antal utflykter med våra fordon, vanligtvis ett rally och en stor marknad i slutet på maj. Vi visar upp våra fordon för allmänheten i olika sammanhang och betraktar oss som en viktig kulturbärare i närsamhället.

Som medlem hos SMV kommer Du i åtnjutande av många förmåner av vilka följande kan nämnas:

  • Du har möjlighet att teckna mycket förmånliga veteranfordonsförsäkringar via vårt samarbete med MHRF eller If.
  • Du erhåller klubbtidningen Veteran Aktuellt 4 gånger/år.
    Som medlem annonserar du gratis under säljes/köpes och du kan få artiklar publicerade som har anknytning till hobbyn.
  • Du kan ta del av Onsdagsträffar varje vecka under hela sommaren med start på Stora Torget i Sundsvall. Sedan åker vi i klubben på en utfärd mot ett utstakat mål där man ibland får ha en egen fikakorg och vissa gånger bjuder klubben på fika till medlemmar.
  • Du kan besöka våra regelbundna Medlemsträffar under höst och vår i klubblokalen på Västra vägen 105, Bergsåker. Omväxlande program med föredrag, kulturella inslag och intressanta diskussioner kring frågor som berör vår hobby och vi bjuder på fika.
  • Du kan få delta i arbetet med att anordna Norrlands största veteranfordonsmarknad på Bergsåkers Travbana strax utanför Sundsvall.
  • Övriga aktiviteter är t.ex. garageträffar, företagsbesök eller resor till andra marknader.