Mailadresser

Klubben har nu en mailadress som du med fördel kan använda för att kommunicera med oss. Den är:

info@sundsvallsmotorveteraner.se

Ungefär hälften av våra medlemmar har lämnat ut sin mailadress. Om ännu fler går att nå den vägen, finns möjligheten att förbättra informationen och kanske användas för utskick som idag görs via kuvert.

(Uppd 2021-02-24)