Stenstansdagarna

De planerade Stenstansdagarna för 2020 är inställda pga den pågående pandemin.

För 2021 kommer Stenstansdagarna att vara förlagda till 21-23 augusti och inleder därmed jubileumsveckan för firandet av att Sundsvall fyller 400 år.

(Uppd 2020-07-07)