Information

Tidningen Veteranaktuellt utkommer med 4 nummer/år. Om du önskar lämna tips eller själv vill göra ett reportage, kontakta Bent Fridholm i redaktionskommittén på tel 072-5265100 eller via mail bent@fridholm.st

Veteranmagasinet finns numera enbart digitalt och du hittar det på www.veteranmagasinet.se

Evenemangskalendern och Försäkringsfoldern finns att hämta i klubblokalen i samband med våra klubbträffar på söndagarna.

Overaller: Klubben har orange overaller. Astor Hedqvist är ansvarig och nås på tel. 070-6796353.

Inköp: Inköp på Axfood görs enbart av den som har klubbens företagskort.

(Uppd 2023-02-06)