Ordförande och kassör

Ordförande:
Bent Fridholm
tel. 072-5265100
bent@fridholm.st
Vice ordförande:
Benny Grafström
tel. 070-6445511
info@grafstroms.com
Kassör:
Jonas Pontén
tel.072-5104160
jonas.ponten@if.se

Klubbens postadress:

Sundsvalls Motorveteraner

c/o Bent Fridholm

Bölevägen 48

853 57 Sundsvall

Klubbens besöksadress:

Västra vägen 105

857 51 Sundsvall

Klubbens faktureringsadress:

Sundsvalls Motorveteraner

c/o Jonas Pontén

Österro 124

857 52 Sundsvall

Klubbnummer: 9037

Organisationsnummer: 889201-2934

Bankgiro: 644-6991

Postgiro: 876560-4