Ordförande och kassör

Ordförande:
Bent Fridholm
tel. 072-5265100
bent@fridholm.st
Vice ordförande:
Benny Grafström
tel. 070-6445511
info@grafstroms.com
Kassör:
Carina Gårdlund-Amcoff
tel.070-6025900
carina.gardlund.amcoff@gmail.com

Klubbens postadress:

Sundsvalls Motorveteraner

c/o Bent Fridholm

Bölevägen 48

853 57 Sundsvall

Klubbens besöksadress:

Västra vägen 105

857 51 Sundsvall

Klubbens faktureringsadress:

Sundsvalls Motorveteraner

c/o Carina Gårdlund-Amcoff

Duvhöksvägen 35

856 51 Sundsvall

Klubbnummer: 9037

Organisationsnummer: 889201-2934

Bankgiro: 644-6991

Postgiro: 876560-4