Försäkringar

FÖR NÄRVARANDE OCH UNDER EN TID FRAMÖVER KAN FÖRSÄKRINGSBESIKTNINGAR TA LÄNGRE TID PGA CORONAPANDEMIN.

En försäkringsbesiktning kostar 500 kr per besiktning. Reseersättning tillkommer om besiktningsmannens resa till försäkringstagaren är mer än 3 mil.

( Uppd 2021-06-21)

Sundsvalls Motorveteraner samarbetar med MHRF och If. För mer ingående fakta kring försäkringar, gå in på www.mhrf.se/forsakringar och följ anvisningarna där.

Om du önskar försäkra ditt fordon genom If, kontakta någon av besiktningsmännen.

Besiktningsman: Bertil Fredholm tel. 070-2613259

Besiktningsman: Sune Nordström tel. 070-5543163.

Mail: sunenordstrom@live.se

Om du har frågor kring försäkringar, kontakta klubbens försäkringsansvarige som är: Bo Nordvall tel. 070-3441913 bonordvall@hotmail.com