SMV:s Fordonsförsäkringar

En försäkringsbesiktning kostar 500 kr per besiktning. Reseersättning tillkommer om besiktningsmannens resa till försäkringstagaren är mer än 3 mil.

Sundsvalls Motorveteraner samarbetar med MHRF/Folksam och If. Från och med 2023 sker all hantering av försäkringsärenden digitalt.

MHRF/Folksam: Se MHRF:s hemsida under adress: www.mhrf.se och följ instruktionerna under fliken ”MHRF-försäkringen”.

If: Om du istället önskar försäkra ditt fordon genom If, kontakta vår Försäkringssamordnare nedan.

Försäkringssamordnare och försäkringsinspektör: Bo Nordvall tel. 070-3441913. Han svarar på alla dina frågor om klubbens fordonsförsäkringar. E-post: bonordvall@hotmail.com

(Uppd 2024-02-06)