Försäkringar

FÖR NÄRVARANDE OCH UNDER EN TID FRAMÖVER KAN FÖRSÄKRINGSBESIKTNINGAR TA LÄNGRE TID PGA CORONAPANDEMIN. ( Uppd 2020-07-21)

Sundsvalls Motorveteraner samarbetar med MHRF och If. För mer ingående fakta kring försäkringar, gå in på www.mhrf.se/forsakringar och följ anvisningarna där.

Om du önskar försäkra ditt fordon genom If, kontakta någon av besiktningsmännen.

Besiktningsman: Bertil Fredholm tel. 070-2613259

Besiktningsman: Sune Nordström tel. 070-5543163. Mail: sunenordstrom@live.se

Om du har frågor kring försäkringar, kontakta klubbens försäkringsansvarige som är: Bo Nordvall tel. 070-3441913 bonordvall@hotmail.com