GDPR

Riktlinjer för datalagring av personuppgifter (GDPR) inom Sundsvalls Motorveteraner

I Sundsvalls Motorveteraner är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida www.sundsvallsmotorveteraner.se

Vi behandlar personuppgifterna namn, adress, telefonnummer samt mailadress och i vissa fall registreringsnummer i samband med försäkringsfrågor.

Vi behandlar dessa uppgifter i vårt medlemsregister och delar inte med oss till annan part utan skriftligt godkännande från medlem.

Vi delar aldrig ut medlemsuppgifter till annat land eller till företag.

Vi rensar medlemsuppgifterna efter avslutat medlemskap så fort vi får veta att du önskar utträde.

Som medlem har du rättigheter att bl.a: Få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna samt att kunna lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor rörande GDPR är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.