Klubbträffar hösten-23

Under hösten anordnar vi fem klubbträffar för medlemmar i vår lokal på Västra vägen 105 i Bergsåker om inget annat anges. Träffarna äger rum på söndagar och pågår vanligtvis mellan kl 18-20. Du som har idéer, förslag på program eller kan ta ansvar för att ordna fika – ta kontakt med Viveka Nordvall, tel 073-833 83 19 alternativt e-post till: vivekanordvall@hotmail.com

Datum:

8 oktober: Berit Olsson berättar och visar bilder under rubriken: Civilanställd inom polisen m.m. Ansvar för fika: Christer o Berit

22 oktober: Prel. finns ett program.

5 november: Prel. finns ett program.

19 november: Prel. finns ett program.

Mycket välkomna!

Lördag 2 december avslutar vi hösten med en julfest. Närmare info kommer senare.

(Uppd 2023-09-25)