Klubbträffar våren-24

Under våren 2024 anordnar vi 9 klubbträffar för medlemmar i vår lokal på Västra vägen 105 i Bergsåker om inget annat anges. Träffarna äger rum på söndagar och pågår vanligtvis mellan kl 18-20. Du som har idéer, förslag på program eller kan ta ansvar för att ordna fika – ta kontakt med Viveka Nordvall, tel 073-833 83 19 alternativt e-post till: vivekanordvall@hotmail.com

Datum

25 februari: En radiostation och två master – Ewa Eriksson visar bilder och berättar om när radiosändningarna började här i Sundsvall. Viveka och Ewa ansvarar för fika.

10 mars:

24 mars: Årsmöte -kallelse läggs ut inom kort samt närmare information.

7 april: Prel program finns.

21 april:

5 maj:

19 maj: Info inför Marknaden

(Uppd 2024-02-13)