Styrelse och kommittéer

Styrelse    
Ordförande Bent Fridholm bent@fridholm.st 072-5265100
Vice ordförande Benny Grafström  info@grafstroms.com 070-6445511
Kassör Carina Gårdlund-Amcoff carina.gardlund.amcoff@gmail.com070-6025900
Sekreterare Ingrid Westlund ingrid.westlund.sv@gmail.com 070-9931564
Ledamot Ing-Marie Grafström imma.grafstrom@gmail.com 070-6899569
Suppleant Kjell Lidbom skrotgubbe@hotmail.com 070-3683774
Suppleant Bo Nordvall bonordvall@hotmail.com 070-3441913
SuppleantJonas Ponténjonas.ponten@if.se072-5104160
Revisorer    
Revisor Kent Olsson 
Revisor Sune Nordströmsunenordstrom@live.se   070-5543163
RevisorssuppleantSol-Britt Nordlund070-8874176
Valberedning    
Valberedning, sammankallande Ewa Eriksson  ewaer@telia.com070-6162172
Valberedning Kjell Erikssongudmundsbyn@gmail.com 070-5479060
Valberedning Håkan Strand nhakan@hotmail.se 070-5985351
Klubbtidningen Veteranaktuellt    
Redaktör, ansvarig Bent Fridholm bent@fridholm.st 072-5265100
Fotograf Kjell Bengtssonkorstabengtsson@hotmail.com 070-2023557
Klubbträffar    
Klubbträffar Ewa Erikssonewaer@telia.com 070-6162172
Klubbträffar, ansvarigViveka Nordvall  vivekanordvall@hotmail.com 073-8338319
Onsdagsträffar
Onsdagsträffar, ansvarig Kjell Lidbomskrotgubbe@hotmail.com 070-3683774
OnsdagsträffarHåkan Strand nhakan@hotmail.se  070-5985351
Veteranmarknad     
Marknad, ansvarig Benny Grafström  info@grafstroms.com 070-6445511