Om

SMV renoverar, underhåller och förvaltar ett rullande kulturarv för nutid och framtid.

Några korta fakta om Sundsvalls Motorveteraner

Sundsvalls Motorveteraner är en ideell förening. Föreningen verkar för att gamla fordon av motorhistoriskt intresse bevaras och att information om verksamheten sprids. Detta sker i samband med olika aktiviteter. Några exempel är arrangerande av träffar, veteranfordonsrallyn, veteranfordonsmarknad (Norrlands största!) och att delta i olika kulturella arrangemang. Den viktigaste informationskanalen för medlemmarna är klubbtidningen Veteran Aktuellt.

SMV bildades 1975 och har i dag c:a 350 mellannorrländska medlemmar. I rollen som kulturbärare har föreningen en stor funktion att fylla.

Som medlem hos SMV kommer Du i åtnjutande av många förmåner av vilka följande kan nämnas:

 • Du har du möjlighet att teckna mycket förmånliga veteranfordonsförsäkringar via vårt samarbete med MHRF eller IF. Föreningen har egna besiktningsmän som utfärdar besiktnings- protokoll för ditt fordon. Telefonnummer till dessa hittar du under ”Styrelse och komitteer” i kolumnen till vänster.
 • Du erhåller klubbtidningen Veteran Aktuellt 4 gånger/år.
  Som medlem annonserar du gratis under ”säljes/köpes”. Dessutom har du möjlighet att få artiklar publicerade, som har anknytning till hobbyn. Vi ser mycket gärna att du skriver artiklar till vår klubbtidning V/A.
  Sänd in dina manus till redaktionsansvarig Bertil Letho, Kungsv.133 851 35 Timrå.
 • Vi anordnar Onsdagsträffar varje vecka under hela sommaren, mitt på Sundsvalls Stora torg. Mycket populärt! Sedan åker vi i klubben på en utfärd med ett utstakat mål med gratis fika.
 • Vi anordnar regelbundet Medlemsträffar på klubblokalen i Bergsåker. Intressanta ämnen och gott gratisfika utlovas.
 • Varje år i slutet av maj eller i början av juni anordna vi Norrlands största veteranfordons- ,kuriosa och prylmarknad på Bergsåkers Travbana strax utanför Sundsvall (se sidan Marknaden under rubriken Aktiviteter i kolumnen till vänster)
  Garageträffar, företagsbesök och resor till andra marknader ingår också i aktiviteterna.

Du som önskar bli medlem hos SMV sänd in din ansökan till klubben, se adress under Kontakter. Eller fyll i ansökningsblanketten under Ansökan om medlemsskap