Klubbträffar 2022 våren INSTÄLLT januari-februari

Än en gång har vi en våg av smitta som gör det omöjligt att träffas på ett trevligt och säkert sätt. Därför har styrelsen blivit tvungen att fatta beslut angående klubbträffarna den närmaste tiden. Vi tar en paus och ställer in träffarna 16 januari, 30 januari, 13 februari samt 27 februari.

Vi återkommer med information angående våren i övrigt när vi vet mer om smittoläget och de restriktioner som vi är skyldiga att följa.

(Uppd 2022-01-08)